За да бъде светът по-красив !

Категории

Навигатор за успешното озеленяване.

    

     Всеки дом и градина трябва да бъдат отражение на хората, които живеят там. В двора е първото впечатление на посетителите за дома и неговите жители. Целта на този навигатор не трябва да бъде формула за развитието на  двора, а по-скоро като насока за планиране и вземане на решения, както и обяснение на основните принципи при планирането на дадена среда.

    Задачата за изборът на  цветя за градина на  двора ви може да се реши, ако  следвате това общо правило: "Правилното растение за правилния  двор." Така, избраните градински цветя ще процъфтяват в природните условия и микроклимат на двора ви.

      Микроклиматът в градината се определя от фактори като  качеството на почвата, количеството слънчева светлина, плътност на  сянка, ниво на влагата, атмосферна температура и др.

      Цветята в  градина променят по различни начини  ландшафта като: добавяне на цвят, текстура и форма на иначе скучния двор. Пъстри цветя в градина може да смекчат твърдите форми или остри ръбове ,да разчупят” правите линии, да привлекат вниманието към  конкретен акцент, да създадат идейна връзка или плавен  преход от една част на двора към следващата.

     Преди закупуването на растения или други материали за озеленяването, преди даже  да започнете да планирате дизайна на двора, е важно да се оцени това, което вече съществува. Ако ще се  изгражда нова къща, планът за  озеленяване трябва да бъде съобразен с плана на къщата. Ако градината вече съществува, тогава ще трябва да се опише това, което имате. Наличието на план позволява да се оцени обективно това, което вече имате и ще осигури безценна информация за характера на двора и къщата. Важно е как определяте къщата си. Селска или изискана градска, традиционна или модернистична? Има ли си история? Или две.

     Озеленяването е сполучливо само ако е съобразено с общия пейзаж и с къщата.Така градината става рамка, която подчертава  характера на  къщата и нейните обитатели. Озеленяването на двора  обаче трябва да е повече от ,,витрина ‘’ за дома. Трябва да се помисли и за практичната страна на нещата.

     Дворът трябва да е място за разходки, игри и посрещане на гости. За повечето хора, озеленяването е трева, бордюри от жив плет и храсти по ъглите. Едно или две дървета някъде завършват пейзажа. Въпреки, че този тип ,,озеленяване” е за предпочитане пред пустеещите дворове идеята ни е друга. Дворът трябва да съдържа елементи на уникалност, да се впише в архитектурния стил и да подскаже вашата индивидуалност. Ако дворът ви е атрактивен през четирите сезона значи сте се справили отлично.

     В ландшафта всичко е част от голямата картина и всички елементи работят добре заедно. Единството се постига, като изберете растения, които се допълват взаимно. Често срещана грешка е да се разпръснат различни растения из тревата. Това почти винаги води до небалансиран и хаотичен вид, независимо от привлекателността на отделните растения. Вместо това растения трябва да бъдат съобразени с желания визуален ефект като цяло. Това допринася за чувството за единство и равновесие.

     От съществено значение при избора на растения, е да се съобразите с тези видове, които са подходящи спрямо условията на околната среда на обекта - вид почва, дренаж, слънце и вятър, експозиция. Ако селекцията ви е лоша, озеленяването в крайна сметка ще се провали. Растенията  няма да се развиват добре и дори могат да умрат.

     Дърветата са най-честите господари на пейзажа. Тъй като те са най-важните  растения в  двора, към техния избор трябва да се подходи с особено внимание.  Дърветата може да се използват за осигуряване на сянка, намаляване на шума, добавяне на  височина или подчертаване на група от храсти. Те могат да скрият нежелани гледки и др. За да се поддържа единен и балансиран външен вид, изберете дървета, които са съвместими с общо желаната визия. Също така, изберете и мястото на дърветата въз основа на техния размер. Дървета, засадени зад къщата и виждайки се  над покрива  смекчават линиите му. Големи дървета и сянката им рядко подхождат на малка къща с двор. Дори малки и средни по размер дървета трябва да бъдат поставени далеч от основата на къщата. Често срещана грешка е да се засадят млади дървета твърде близо до къщата, тъй като така те не разполагат с място за да разгърнат  формата си.

     Заедно с дърветата, храстите са сред основните насаждения в двора. Стремете се да съчетаете широколистни, вечнозелени широколистни и иглолистни храсти за да поддържате интереса през цялата година, но избягвайте да използвате твърде много различни сортове. Как и къде да се разположат засяга в голяма степен външния им вид. Избягвайте да ги ,,нахвърляте” из тревата, тъй като това е визуално объркващо и прави косенето и много по-трудно. Храстите трябва да се групират в легла за да се увеличи тяхната сила.Тази група, или "струпване", както често се нарича, води до увеличаване на декоративния ефект на ландшафта. Формите избирате вие. Ако се колебаете, придържайте се към групи от 3 или 5 растения. За постигане на плътност за желания декоративен ефект се информирайте за характера на  дадения вид.

     Не се опитвайте да  внасяте много елементи при озеленяването с трева, ако не е основен акцент на двора. Една добре поддържана тревна площ може да допринесе за добрата обща визия на имота. Ако тревата е желан ефект, формата и трябва да бъда планирана заедно с останалата част от пейзажа. В нея трябва да има ясно определена и проста форма. За улеснение на косенето, ръбове трябва да бъдат без усложнения и кривки. В тревата трябва да има възможно най-малко  препятствия, включително дървета, камъни и цветни петна. Също така, тревата не е добър избор за сенчести места под дървета или на стръмни склонове. Почвопокривните  ниски растения са подходящи като заместител на тревата или за плавен преход между групи.

     Цветята - дали като трайни насаждения, едногодишни или луковични - често са много желани в озеленяването на двора, но с малък принос към общия  ландшафт. Както при  другите  видове  растения, цветята изискват внимателен подбор и разположение в  пейзажа. Само ако къщата ви е наистина старомодна и сте запален градинар,  градина  изпълнена с изобилие от цъфтящи растения е добра идея. Най-трайните насаждения не са с дълъг период  на цъфтеж, поради което са доста безинтересни през по-голямата част от вегетативния период и напълно отсъстват през зимата. Едногодишните цъфтят през летните месеци, но отново изчезват през зимата. През пролетта луковичните цветя са  добре дошли след дългата  зима, но по природа са сезонни и умиращите им листа са непривлекателни.

     Използването на цветята трябва да бъде сдържано. Те могат да бъдат ефективно използвани, когато се засаждат на групи в  подножието на храстите или в контейнери, в близост до входа. Изберете прости цветови схеми и се придържайте към тях. Две или три близки  или контрастни цвята  са много по-ефектни от бум на цветове.

      Цветята не трябва да бъдат доминиращ елемент от озеленяването. Помислете те да са  като едно докосване, едно украшение, а не като основен елемент в проекта.

    Не забравяйте, че вашата градина дава на посетителите си първото впечатление, но за вас е вашия дом. Като следвате указанията, описани по-горе, можете да създадете пейзаж, който е единен, балансиран, в хармония с къщата и с квартала и в същото време уникално отражение на вас и вашия начин на живот.